Запитання - відповідь


За що платять класному керівникові у школі

За класне керівництво можна передбачати не лише доплати, а й інші стимули за успішну діяльність відповідно до законодавства.
На які норми спиратися, маючи намір платити класним керівникам більше

Оплата класного керівництва передбачена за виконання вчителем основних функціональних обов’язків класного керівника.
Їх:
визначають у локальному документі загальноосвітнього навчального закладу;
покладають на педагога за його згодою згідно з наказом директора.

Доплата за класне керівництво

Додаткова оплата вчителям за класне керівництво визначена у таких розмірах до ставки (окладу):
1–4-ті класи — 20%
5–11(12)-ті класи — 25%.

Зауважте!

Якщо у класі (зокрема й класі-комплекті) до 12-ти учнів, то оплата класного керівництва удвічі менша.
Навіть якщо протягом навчального року змінюється кількість учнів у класі — до 12-ти осіб чи понад — розміри доплат у відсотках не переглядають. Виняток можливий у разі проведення тарифікації у школі перед кожним навчальним півріччям.

Такі доплати встановлено пунктом 36 Інструкції про порядок оплати праці працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.
Положення цього пункту не поширюються на директорів шкіл і його заступників. Але Галузевою угодою (пп. 6.3.5) рекомендовано доплачувати керівним працівникам навчальних закладів за збігу двох умов:
вони виконують викладацьку роботу;
класне керівництво на них покладено за виробничої необхідності.

Приклад обчислення розміру доплати за класне керівництво у 2017 році

1.     Класним керівником 8-го класу призначено вчителя, ставка з/плати якого відповідає 11-му тарифному розряду за ЄТС, тобто 3152 грн (1600 грн × 1,97).
У класі станом на 1 вересня 2016 року — 13 учнів.
Отже, розмір доплати до ставки за класне керівництво: 3152 грн × 25% = 788 грн.

2.     Класним керівником 9-го класу призначено вчителя, ставка заробітної плати якого відповідає 12-му тарифному розряду за ЄТС, тобто 3392 грн (1600 грн × 2,12).

У класі станом на 1 вересня 2016 року — 11 осіб.
Отже, доплата до ставки за класне керівництво: 3392 грн × 25% × 50% = 424 грн.

Надбавки класному керівнику

Класного керівника, який успішно виконує свої завдання, можна заохочувати й відзначати.

Директор школи, узгодивши всі питання оплати праці з профспілкою, вправі установити надбавку класним керівникам до 50% окладу (ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність і напруженість у роботі.

Такі повноваження реалізують, керуючись нормами:
постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (пп. «а» пп. 2 п. 3);
наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (пп. «а» пп. 2 п. 4).

Преміювання та інші види заохочень для класних керівників

Класних керівників преміюють на загальних підставах відповідно до локального положення про преміювання працівників навчального закладу.
 Також, якщо класний керівник, як і будь-який інший учитель, підготував учнів — призерів міжнародних учнівських олімпіад, то застосовні такі заохочення, як:
грошова премія;
поліпшені житлові та побутові умови;
почесне звання «Заслужений вчитель України»;
нагородження.

Галузевою угодою рекомендовано передбачити матеріальне заохочення педагогів:
учні яких стали переможцями всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів (пп. 5.3.15)
нагороджених знаком «Відмінник освіти України»
переможців конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» (пп. 6.3.17).

З огляду на Указ Президента України «Про відзначення призерів і учасників Міжнародних учнівських олімпіад та їх учителів» від 05.02.2000 № 169/2000 стимулювання сприятиме не лише ініціативності педагогів, а й пошуку обдарованих дітей.
Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1188-qqq-17-m1-25-01-2017-za-shcho-platyat-klasnomu-kervnikov-u-shkolПризначення класних керівників


Що робити, якщо педагоги відмовляються виконувати обов’язки класних керівників?

Згідно з пунктом 82 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (далі — Положення), класних керівників призначає керівник навчального закладу.
Пунктами 2.1, 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434, визначено, що обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.
Обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою.
Якщо педагогічні працівники відмовляються виконувати обов’язки класних керівників, слід розглянути це питання на засіданні ради навчального закладу, оскільки відповідно до пункту 3.11 Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159, рада навчального закладу ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні. Після обговорення такого питання на засіданні ради навчального закладу потрібно:
погодити відповідне рішення з профспілковим комітетом навчального закладу;
видати наказ про призначення класного керівника.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/93-qqq-14-m5-16-05-2014-priznachennya-klasnih-kervnikv


Чи зобов’язаний класний керівник перебувати з учнями в класі під час перерви?

Відповідь

Обов’язки класного керівника загальноосвітнього навчального закладу визначено пунктом 2.6 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434.
Зокрема, класний керівник зобов’язаний здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями): статуту закладу правил внутрішнього розпорядку інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
Функціональні обов’язки класного керівника затверджує директор навчального закладу. Їх розроблюють з огляду на тип навчального закладу та завдання навчально-виховного процесу.
Згідно з пунктом 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюють, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв.).
Як бачимо, короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим часом педагогічного працівника, коли він зобов’язаний дотримуватися посадової інструкції.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/question/42-qqqqa-16-m11-chi-zobovyazaniy-klasniy-kervnik-perebuvati-z-uchnyami-v-klas-pd-chas-perervi 


Немає коментарів:

Дописати коментар