Е-бібліотека. Медіатека


НМЛ виховної роботи та формування культури здоров'я КЗ "КОІППО ім. В.Сухомлинського" пропонує ознайомитись з науково-методичними виданнями та публікаціями з питань організації виховної роботи, що підготовлені науковими працівниками Національної академії педагогічних наук України та надруковані у 2015-2017 роках.Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів  загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243
На шляху до нової школи : матеріали регіональної школи новаторства / уклад. Л.М. Кірішко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 136 с.


Рекомендовано до друку вченою радою комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (протокол від 27 грудня 2016 року № 4).

У збірнику представлені технологічні паспорти методичних проектів учасників регіональної школи новаторства, реалізованих у навчальних закладах та методичних установах Кіровоградської області. Матеріали мають стати у нагоді завідувачам (директорам), методистам методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, педагогам.
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………….. 4
Будулатій Л.М., Кириченко А.М. Проект співпраці з батьками
«Партнерство заради майбутнього».................................................................       7
Василик Т.І. Від навчального проекту – до проектування особистості…….     20
Вдовиченко О.М. Імідж керівника — визначальний фактор
формування позитивного іміджу навчального закладу……………………….   26
Гнатюк Л.Г. Школа успіху – школа майбутнього……………………………… 35
Даценко О.В. Інформаційна система методичного забезпечення
навчального закладу……………………………………………………………… 58
Демченко О.М. Методичний супровід впровадження
інформаційних, телекомунікаційних технологій у практику
роботи школи……………………………………………………………………..  62
Зубкова О.В. Розвиток управлінської компетентності
керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності…………………………………………………..  68
Коваленко О.Ю., Будник Т.М. Модернізація науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами Новоархангельського освітнього
округу через розвиток інформаційно-освітнього простору регіону…………… 75
Лєскова Т.М. Формування якостей лідера інноваційних перетворень у
контексті завдань загальної середньої освіти………………………………….... 85
Наумова М.Й. Успіх як життєвий пріоритет особистості……………………..   88
Островська А.Б. Проектування готовності вчителя до інноваційної
діяльності. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу
засобами Google Apps for Education……………………………………………  105
Побережець О.С. Впровадження новітніх педагогічних технологій
креативної освіти для розвитку інноваційної особистості……………………. 119
Пустовойтенко Р.М. Особливості функціонування профільної
школи природничого напряму в сільській місцевості………………………… 121
Свічкарьова І.Б. Інформатизація освітнього простору закладу……………..    127
Сергата С.М. Районний проект «Формування інноваційного простору
району як умова професійного розвитку педагогів»…………………………..  131

Немає коментарів:

Дописати коментар